the house of Go- Pro


GOvernance Framework For PROject Environments

Wat is Go- Pro?

Go- Pro is een besturings- en beheersings referentiemodel ("framework"), gebaseerd op ervaringen bij bestaande organisaties en conform ISO-9001.

Het model maakt duidelijk hoe we werken, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke standaarden we gebruiken. Het ondersteunt alle betrokken medewerkers met de juiste en tijdige informatie.

Bereik : Sales en Realisatie processen; offertes, contracten en projecten.

Betrokken medewerkers: Managers, accountmanagers, stafleden en projectleiders.

Go- Pro zorgt voor een open en professionele werkomgeving.

Probleem Situatie

* Er is onvoldoende tijdige/ juiste Management informatie over de status van offertes, contracten en projecten.

* Er is geen duidelijke organisatie en/ of rapportage om de bovengenoemde Management informatie te produceren.

* Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

* Er is al langer bekend dat dit probleem bestaat, maar nu wordt het toch echt tijd om dit voor eens en altijd op te lossen.

* Er zijn geen of weinig standaardformulieren effectief in gebruik.

G0- Pro: Doelstellingen

* Verbeter de totale voorspelbaarheid en beheersing van projecten, van de eerste aanzet tot de evaluatie.

* Definieren en implementeren van het management systeem dat de organisatie voorziet van:

- efficiente en effectieve project beheertools en voortgangsrapportages voor alle betrokkenen.

- standaarddocumenten, adviezen, checklists voor offertes, contracten en projecten.

"Do the right things right".

klik op het plaatje om te vergroten