the house of Go- Pro


Overzicht beschikbare procedures en templates in Go- Pro:

PAO-001 Maandstaatprocedure

PAO-002 Procedure Voorbereiden Facturering

PAO-003 Declaratieprocedure

PAO-004 Procedure Maandelijkse Facturering

PAO-005 Procedure dienstreizen in binnen- en buitenland

PQP-001 Procedure Problemen, Wijzigingen en Verbeteringen

PQP-002 Procedure Beheer Bedrijfs Kwaliteitsbibliotheek (OQL)

PQP-003 Procedure documentbeheersing Kwaliteitssysteem

PQP-004 Meetprocedure Klanttvredenheid

PQP-005 Meetprocedure Medewerkertevredenheid

PQP-006 Procedure Managementbeoordeling Kwaliteitssysteem

PQP-007 Procedure Audits op het kwaliteitssysteem

PQP-008 Procedure Corrigerende maatregelen

PQP-009 Procedure Kwaliteitsregistraties

PQP-010 Distributieprocedure

PQP-011 Inkoopprocedure

PQP-012 Procedure Selecteren Leverancier

PQP-013 Klachtenprocedure

PQP-014 Procedure Produkten van de Klant

PQP-015 Procedure Produkten met Tekortkomingen

PPM-001 Projectofferte procedure

PPM-002 Projectcontract procedure

PPM-003 Procedure Projectvoorbereiding

PPM-004 Procedure Projectuitvoering

PPM-005 Procedure Review Projectdeliverables

PPM-006 Procedure Oplevering en Acceptatie in Projecten

PPM-007 Procedure Audits op Projecten

PPM-008 Procedure Projectafronding

PPM-009 Procedure Garantie op Projecten

FRM-001 Maandstaat

FRM-002 Declaratieformulier

FRM-003 Aanvraagformulier Dienstreis

FRM-004 Actielijst

FRM-005 Distributieformulier

FRM-006 Verzoek tot Verandering

FRM-007 Distributielijst

FRM-008 Klachtenformulier

FRM-009 Offerte Registratie Formulier

FRM-010 Reviewverslag

FRM-011 Offerte/ Contract Reviewverslag

FRM-012 OQL Index (Organization Quality Library)

FRM-013 Standaard voor Procedures

FRM-014 Documentatiestandaard Kwaliteitsdocumentatie

Standaard voor Prince2- Mandaat- Klein

Standaard voor Prince2- Mandaat- Middel

Standaard voor Prince2- Mandaat- Groot

Standaard voor Prince2- Projectbrief- Klein

Standaard voor Prince2- Projectbrief- Middel

Standaard voor Prince2- Projectbrief- Groot

Standaard voor Prince2- Project Initiation Document- Klein

Standaard voor Prince2- Project Initiation Document- Middel

Standaard voor Prince2- Project Initiation Document- Groot

Standaard voor Prince2- Highlightreport- Klein

Standaard voor Prince2- Highlightreport- Middel

Standaard voor Prince2- Highlightreport- Groot